Pre školský rok 2024/2025 máme schválený počet 45 žiakov, ktorých môžeme prijať cez PS. Novoprijatí žiaci budú umiestnení v dvoch triedach