FAQ2024-01-26T13:37:02+01:00

#

Spojená škola sv. Jána Bosca

FAQ

Koľko tried otvoríte v školskom roku 2024/20252024-01-26T13:41:04+01:00

Pre školský rok 2024/2025 máme schválený počet 45 žiakov, ktorých môžeme prijať cez PS. Novoprijatí žiaci budú umiestnení v dvoch triedach

Go to Top