#

Spojená škola sv. Jána Bosca

Virtuálna prehliadka

Prezrite si našu Spojenú školu sv. Jána Bosca – ZŠ, MŠ, Gymnázium, SOŠ Informačných technológií vo virtuálnej prehliadke. V jednotlivých častiach virtuálnej prehliadky sa môžete pohybovať šípkami (myšou) dopredu/dozadu a zároveň otáčať v každom bode na PC, mobiloch, tabletoch, pripadne použiť multifloor v pravej lište.


1

Virtuálna prehliadka

Vstup, telocvičňa, knižnica a dielne


2

Virtuálna prehliadka

Kaplnka


3

Virtuálna prehliadka

Trieda


4

Virtuálna prehliadka

Fyzika


5

Virtuálna prehliadka

Jazyková učebňa


6

Virtuálna prehliadka

Trieda


7

Virtuálna prehliadka

Odborná učebňa


8

Virtuálna prehliadka

Počítačová učebňa


9

Virtuálna prehliadka

Škôlka

#

Spojená škola sv. Jána Bosca

Virtuálna prehliadka

Prezrite si našu Spojenú školu sv. Jána Bosca – ZŠ, MŠ, Gymnázium, SOŠ Informačných technológií vo virtuálnej prehliadke. V jednotlivých častiach virtuálnej prehliadky sa môžete pohybovať šípkami (myšou) dopredu/dozadu a zároveň otáčať v každom bode na PC, mobiloch, tabletoch, pripadne použiť multifloor v pravej lište.


1

Virtuálna prehliadka

Vstup, telocvičňa, knižnica a dielne


2

Virtuálna prehliadka

Kaplnka


3

Virtuálna prehliadka

Trieda


4

Virtuálna prehliadka

Fyzika


5

Virtuálna prehliadka

Jazyková učebňa


6

Virtuálna prehliadka

Trieda


7

Virtuálna prehliadka

Odborná učebňa


8

Virtuálna prehliadka

Počítačová učebňa


9

Virtuálna prehliadka

Škôlka