Prednášku o kybernetickej bezpečnosti sme pripravili pre našich študentov počas maturitného týždňa starších spolužiakov.

IT Manager pán Ing. Jozef Drgo predstavil študentom spôsoby najčastejších útokov a hlavne možnosti ako im predchádzať a účinne sa brániť v online priestore. I keď sa táto problematika nachádza vo viacerých vyučovaných predmetoch, odborník z praxe vždy vie podať najaktuálnejšie informácie a doplniť ich osobnými zážitkami.