Saleziáni pripravili pre našich stredoškolákov pôstnu duchovnú obnovu. Bol to čas stíšenia, podnetov na zamyslenie sa, čas na sviatosť zmierenia a spoločné slávenie svätej omše vo farskom kostole.

A samozrejme ako vždy v oratku, hralo sa aj kalčeto.

Termín bol zvolený na sviatok sv. Jozefa, ženícha preblahoslavenej Panny Márie.