Streda a štvrtok našej ERASMUS mobility sa niesli v znamení intenzívnej práce. Keďže u nás doma sme slávili sviatok nášho patróna, poslali sme do školy spoločný pozdrav. Pridal sa k nemu aj tunajší maskot z Vitalis Gut Wehlitz – plyšový medvedík, ktorému naši študenti dali spontánne meno Giovanni, a tak sme sviatok don Giovanni Bosca oslavovali všetci spoločne.

Po práci sme sa večer zrelaxovali v klube v mieste nášho kampusu, aby sme vo štvrtok následne dokončili rozrobené projekty.

Za svoju prácu obdržal každý študent Európsky certifikát s popisom toho, čo všetko počas svojho pobytu zvládol. Takáto vizitka je pre našich študentov skvelým odporúčaním pre ich ďalšie pôsobenie po ukončení štúdia v našej SOŠ IT

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC). Európska únia ani organizácia udeľujúca grant za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.

#CommsJourney #erasmusPlus