Obdobie akademického a maturitného týždňa sa pre tretiakov v SOŠ-IT využíva na realizáciu povinnej práce. Vďaka podpore z európskeho programu ERASMUS+ má 20 z nich možnosť vycestovať na 2 týždne praxe v oblasti IT do Nemecka, neďaleko najstaršieho univerzitného mesta Lipska. Budú mať možnosť spoznávať európske mestá, cez ktoré budú prechádzať.
V prvej časti cesty sme navštívili stovežatú Prahu. Lipsko a Berlín sú v našom pláne a pridať si môžeme aj Drážďany a ďalšie univerzitné mesto Halle.
Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC). Európska únia ani organizácia udeľujúca grant za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.