Cez projekt ERASMUS+ majú možnosť od tohto roka aj naši študenti SOŠ-IT spoznávať krajiny EÚ, vzdelávať sa v zahraničí a nadväzovať nové kontakty. Sme za “zelené cestovanie” a tak naša cesta do Nemecka bola naplánovaná po železnici. Prvá zastávka bola v stovežatej Prahe. Popri architektúre sme sa zastavili aj pri pamätníkoch významných udalostí – pamätníku upálenia sa Jána Palacha a na Národní tříde pri pamätníku udalostí zo 17.11.1989. Po 4 hodinách obhliadky centra na stanici zistili, že stávka nemeckých rušňovodičov sa nás predsalen dotkne. Nálada však bola výborná, a tak  sme sa postupnými prípojmi pomaly presúvali aspoň za hranice Čiech. Kvôli stávke sme sice mali zabezpečený z Drážďan autobus, ale naše meškanie už bolo dvojhodinové a v nedeľu večer sa do dopravnej spoločnosti nedalo dovolať. Ale – dobrá nálada nás stále neopúšťala. Keďže sme ráno cestu začali modlitbou a zverili sme sa sv. Krištofovi pod ochranu, všetko dopadlo skvelo – autobus nás počkal a dokonca aj teplá večera. Na druhý deň nás čakalo zoznamovanie sa s mentormi a prostredím dielní, kde budú študenti počas tohto týždňa pracovať.

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC). Európska únia ani organizácia udeľujúca grant za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.

#CommsJourney #erasmusPlus #erasmusplusproject