Naši študenti sú už pravidelnými účastníkmi finálovej súťažnej konferencie, ktorú organizuje Amavet – asociácia pre mládež, vedu a  techniku.

Tento rok nás v Bratislave reprezentovali dvaja štvrtáci a obaja sa vrátili s cenami, ktoré získali za svoje výborne spracované projekty:

Damián Jambor

– kategória Junior WEB – projekt LekarPB.sk – 3. miesto

Roman Pružinský

– kategória Junior APP – projekt SHapp – špeciálna cena.

Blahoželáme a zároveň ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy.