Adam STRATILÍK, III.ATL

– 3.miesto, Olympiáda v anglickom jazyku – krajské kolo.

Blahoželáme!