3 dni ústneho skúšania.

2 triedy maturantov.

1 ďalší rok za nami.

Blahoželáme absolventom!