Tento týždeň začali našu historicky prvú mobilitu študentov vďaka podpore z projektu ERASMUS+ pre odborné vzdelanie. Vycestovali sme do Saska v Nemecku – z cesty vám prinesieme fotografie a popis nášho 🚂 „dobrodružného“ putovania.

Vo @vitalis_gut_wehlitz sme sa stretli so študentmi z Írska 🇮🇹, Grécka 🇬🇷, Portugalska 🇵🇹 a Španielska 🇪🇸. Mentor Ivan všetkých v angličtine privítal a pridelil im IT projekt, na ktorom budú počas tohto týždňa naši študenti pracovať. Veríme, že štvrtáci nám urobia dobrý predvoj pre nasledujúci ERASMUS v máji pre tretiakov.

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC). Európska únia ani organizácia udeľujúca grant za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.
#CommsJourney
#erasmusplus