Dňa 18.1.2024 absolvovali členovia školského podporného tímu vzdelávací program s názvom Vývinová jazyková porucha – jej presahy do školského fungovania dieťaťa. Prednášku pre učiteľov z regiónu zorganizovalo RCPU Považie u nás v škole. Prednášajúcou bola Doc. PaedDr. Oľga Račková, PhD., SCPP Ilava.