1984 – to je názov predstavenia, ktoré si boli pozrieť naši študenti III.ATL, III.BTL a sexty
Autorom predlohy je George Orwell a predstavenie herci z TNT Theatre Britain naštudovali v anglickom jazyku.
Študentov zaujala téma nenaplnenej lásky v časoch totalitného režimu. Spojenie angličtiny, dejepisu a poznávania kultúrnych pamiatok Žiliny v nich zanechalo nezabudnuteľný zážitok.