V priestoroch knižnice našej školy sa 15. februára konal astronomický seminár, ktorý pre
záujemcov o vesmír pripravilo Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v spolupráci s
Púchovským eko-astro klubom (PEAK) a Amavet klubom č. 966 – Pollo z Novej Dubnice.
Pani Kuricová z Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici oboznámila účastníkov s
pripravovaným 34. ročníkom súťaže Čo vieš o hviezdach?. Pán Rečičár z Púchovského eko-astro klubu
PEAK sa počas seminára venoval prehľadu toho, čo nové sa v astronómii udialo, ale aj tomu, čo nás tento
rok ešte len čaká.
Obom ďakujeme za sprostredkované informácie aj za motiváciu k zapojeniu sa do pripravovaných
astronomických akcií a súťaží.