Študenti I.BTL s vyučujúcou slovenského jazyka navštívili starobylú Trnavu. Prehliadka mesta začala v sade pri hradbách – súsošie Antona Bernoláka, prvého kodifikátora spisovnej slovenčiny veľmi podrobne so zameraním na historické detaily okomentovala pani učiteľka, ktorá má dejepis taktiež vo svojej aprobácii. Nasledovali ďalšie pamiatky a postupne sa študenti dostali až k Divadlu Jána Palárika.

Predstavenie Troilos a Kressida od Williama Shakespeara v réžii Juraja Bielika zaujalo všetkých prítomných spracovaním a vtipnými, rýmovanými replikami. Príbeh jednej zničenej lásky a najmä obraz zbytočnej vojny je žiaľ, aktuálny aj teraz.