Matej Púčik

Naši stredoškoláci sa zapojili aj do riešenia matematickej olympiády. Po zvládnutí domáceho kola sa najšikovnejší z nich zúčastnili školského kola pre jednotlivé kategórie.

Úspešnými riešiteľmi sú:

Kategória A

Matej Púčik, III.ATL – zároveň 15. miesto v krajskom kole

Kategória C

Michal Čilek, I.ATL

Peter Kučera, I.ATL

– obaja prváci čakajú na pozvánku do krajského kola