SSND2024-01-26T13:48:47+01:00

IT JE BUDÚCNOSŤ
OVLÁDNI JU S NAMI

<h2>PRIHLÁS SA NA ODBOR
TECHNICKÉ LÝCEUM</h2>

Pozri si naše nové video

Pozri si naše nové video

Rozmýšľaš, kam ísť na strednú školu?

Stredná odborná škola informačných technológií v Novej Dubnici patrí vo svojom zameraní medzi najlepšie na Slovensku. V školskom roku 2024/2025 otvárame 2 triedy technického lýcea. Ak si deviatak alebo deviatačka a baví ťa informatika, technika, prírodné vedy či angličtina – hľadáme práve teba! Uisťujeme ťa, že u nás svoj potenciál nezahodíš a naučíš sa oveľa viac, ako len „pracovať s počítačom“. Čítaj ďalej a zistíš, ako to spolu dokážeme.

Čo ťa čaká v skratke?

Príprava na rôzne IT profesie

programátor, databázový administrátor, webmaster a web dizajnér, správca informačného systému, programátor priemyselných robotov, správca SAP a ďalšie

Rozvinutie tvojho potenciálu

vyber si zameranie a profituj zo spojenia toho najlepšieho: odborných predmetov SOŠ s cudzími jazykmi matematikou a fyzikou na úrovni gymnázia

Nadštandardné možnosti štúdia

moderná IT technika, možnosť ubytovania, bezplatné certifikáty, shadowing v špičkových firmách, Exallievske štipendiá v USA, stáže v zahraničí

Bonus pre tvoju osobnosť

rodinný prístup, saleziánsky tutoring, mimoškolské a športové aktivity, možnosť individuálneho študijného plánu, budovanie charakteru, záujmové krúžky

100% uplatnenie absolventov

poskytujeme kvalitnú prípravu, v štúdiu na vysokých školách pokračuje až 93,7% maturantov a ostatní podnikajú alebo pracujú v skončenom odbore

Prihláška a prijímacie skúšky

prihlášku podaj do 20.03. cez výchovného poradcu / EduPage tvojej školy, prijímacie skúšky sú zo slovenského jazyka, literatúry a matematiky


0

Novinky

Junior Internet – ocenenie

Naši študenti sú už pravidelnými účastníkmi finálovej súťažnej konferencie, ktorú organizuje Amavet – asociácia pre mládež, vedu a  techniku.

Tento rok […]

Susedská návšteva

Naši študenti tretieho ročníka SOŠ IT navštívili Elektrotechnický výskumný a projektový ústav, a.s., ktorý sídli v susedstve našej školy.

Vyzbrojení dostatočnými […]

Duchovná obnova stredoškolákov

Saleziáni pripravili pre našich stredoškolákov pôstnu duchovnú obnovu. Bol to čas stíšenia, podnetov na zamyslenie sa, čas na sviatosť zmierenia […]

Rozmýšľaš, kam ísť na strednú školu?

Stredná odborná škola informačných technológií v Novej Dubnici patrí vo svojom zameraní medzi najlepšie na Slovensku. V školskom roku 2024/2025 otvárame 2 triedy technického lýcea. Ak si deviatak alebo deviatačka a baví ťa informatika, technika, prírodné vedy či angličtina – hľadáme práve teba! Uisťujeme ťa, že u nás svoj potenciál nezahodíš a naučíš sa oveľa viac, ako len „pracovať s počítačom“. Čítaj ďalej a zistíš, ako to spolu dokážeme.

Čo ťa čaká v skratke?

Príprava na rôzne IT profesie

programátor, databázový administrátor, webmaster a web dizajnér, správca informačného systému, programátor priemyselných robotov, správca SAP a ďalšie

Rozvinutie tvojho potenciálu

vyber si zameranie a profituj zo spojenia toho najlepšieho: odborných predmetov SOŠ s cudzími jazykmi matematikou a fyzikou na úrovni gymnázia

Nadštandardné možnosti štúdia

moderná IT technika, možnosť ubytovania, bezplatné certifikáty, shadowing v špičkových firmách, Exallievske štipendiá v USA, stáže v zahraničí

Bonus pre tvoju osobnosť

rodinný prístup, saleziánsky tutoring, mimoškolské a športové aktivity, možnosť individuálneho študijného plánu, budovanie charakteru, záujmové krúžky

100% uplatnenie absolventov

poskytujeme kvalitnú prípravu, v štúdiu na vysokých školách pokračuje až 93,7% maturantov a ostatní podnikajú alebo pracujú v skončenom odbore

Prihláška a prijímacie skúšky

prihlášku podaj do 20.03. cez výchovného poradcu / EduPage tvojej školy, prijímacie skúšky sú zo slovenského jazyka, literatúry a matematiky


1

Čo ťa čaká?

Príprava na rôzne IT profesie

Programátor, databázový administrátor, správca informačného systému, špecialista technickej podpory, správca počítačovej siete, webmaster a web dizajnér, programátor priemyselných robotov, správca SAP – to sú iba niektoré profesie potrebné na trhu práce v SR. Informatika je v súčasnosti najperspektívnejším odborom pre Industry 4.0 – a teda pre celú našu spoločnosť. Lýceum je označenie pre výberové školy, podobné gymnáziám – s pridanou hodnotou odborného vzdelávania, ktoré v krajinách západnej Európy úspešne existujú už desiatky rokov. Svojou predmetovou štruktúrou je naše lýceum profilované na informačné technológie (IT) s dôrazom na programovanie, databázy, siete a aplikovanú informatiku. V našom technickom lýceu sa žiaci môžu zapojiť do systému duálneho vzdelávania.

PREDMETY

  • VŠEOBECNÁ INFORMATIKA: (pad) Aplikovaná informatika (2) | (ad) Aplikovaná informatikapraktikum (2) | (pad) Cvičenia z informatiky (2) | (pad) Informačné technológiepraktikum (3) | (pad) Základy IT (2)
  • PROGRAMOVANIE: (p) Objektové programovanie (2) | (p) Programovanie „C++“ (3) | (ad) Programovanie „Python“ (3) | (pad) Programovanie mobilných aplikácií (2) | (p) Programovanie webových stránok (2) | (pad) Základy programovania „C++“ (2)
  • SIETE & INTERNET: (p) Databázové systémy (2) | (ad) Informatika a spracovanie údajov (2) | (pad) Internet vecí (2) | (p) Internet vecí (2) | (p) Počítačové siete (4) | (ad) Počítačové siete (2) | (pad) Tvorba hier a www stránok (2) | (ad) Tvorba webstránok (2) | (p) Webové technológie (2)
  • TECHNICKÉ & TECHNOLOGICKÉ: (ad) Informácie v prírod. a tech. vedách (2) | (ad) Priemyselné technológiePLC (2) | (pad) Priemyselné technológie – SAP (2) | (pad) Ročníkový projekt – GIT (2) | (p) Základy techniky (2)
  • GRAFIKA: (pad) Počítačová grafika (2) | (ad) Práca s multimédiami (2) | (pad) Technická grafika (4)
  • EKONOMICKÉ: (d) Cvičná firma (3) | (pad) Ekonomika podnikania (1) | (pad) Úvod do sveta práce (1) | (pad) Základy ekonomiky (2)
  • ŠPECIALIZOVANÉ & APLIKOVANÉ: (pad) Aplikovaná fyzika (2) | (pad) Aplikovaná matematika (4) | (p) Aplikovaná matematika (2) | (pad) Aplikovaný cudzí jazyk v IKT (2) | (ad) Funkčná gramotnosť v prírod.-tech. predmetoch (2) | (pad) Odborná konverzácia v cudzom jazyku (2) | (d) Odborná prax (41) | (ad) Prírodovedné a polytechnické praktikum (2) | (pa) Prírodovedné a polytechnické praktikum (3) | (pad) Ročníkový projekt (3) | (pad) Rozšírená fyzika (3)
  • VŠEOBECNO-VZDELÁVACIE: Anglický jazyk (12) | Biológia (0,5) | Dejepis (2) | Fyzika (2) | Geografia (0,5) | Katolícke náboženstvo (8) | Matematika (8) | Nemecký jazyk (10) | Občianska náuka (3) | Slovenský jazyk a literatúra (12) | Telesná a športová výchova (8)

Vysvetlivky: p=programátori; a=aplikovaní; d=dualisti | Predmety sú zoradené abecedne, nie podľa ročníkov a súvislostí | číslo v zátvorke znamená počet hodín (týždenne) za štúdium.


2

Čo ťa čaká?

Rozvinutie tvojho potenciálu

Ako spojená stredná škola (popri SOŠ-IT máme aj gymnaziálnu formu štúdia) využívame synergický efekt, pri ktorom vyberáme pre technické lýceum to najlepšie z gymnaziálneho programu. Oproti ostatným SOŠ vieme ponúknuť kvalitnú prípravu v cudzích jazykoch, odborne zameranú angličtinu, matematiku a fyziku.

MOŽNOSTI ŠTÚDIA
V nadväznosti na celospoločenskú požiadavku implementovať informatiku do všetkých oblastí života sme začali vnútorne diferencovať náš odbor. Môžeš si tak vybrať zameranie na: informatiku – programovanie | aplikovanú informatiku | duálne vzdelávanie v IT sektore

VYUČOVANIE V ANGLIČTINE
Keďže angličtina je neoficiálnym jazykom ITčkárov, rozhodli sme sa študijný odbor technické lýceum transformovať na „čiastočne“ bilingválny. Vo vybraných všeobecno-vzdelávacích predmetoch je vyučovanie realizované metódou CLIL.


3

Čo ťa čaká?

Nadštandardné možnosti štúdia

Odborné učebne sú vybavené najmodernejšou IT technikou. Disponujeme viacerými špecializovanými odbornými učebňami: informatiky a databáz, sietí a webových technológií, programovania, robotiky, grafiky a multimédií, prírodovedných predmetov, cudzích jazykov a pod. Súčasťou školy je samozrejme aj jedáleň, telocvičňa či posilňovňa.

HIGH-TECH TECHNOLÓGIE
Raspberry Pi a mikrokontroléry ESP32, routre a switche MikroTik, augmentovaná VR, 3D modeling a tlač, roboty a ďalšie najmodernejšie technológie nájdeš priamo v priestoroch školy. Formou výpožičky ti dávame možnosť využívať tieto technológie aj v domácom prostredí a cvičiť na nich svoje programátorské zručnosti.

MOŽNOSŤ UBYTOVANIA
Škola má dlhoročnú skúsenosť s ubytovaním v partnerskom študentskom internáte v Pruskom, kde sú aktuálne študenti zo vzdialenejších miest SR a zo zahraničia.

PEDAGÓGOVIA
Naši pedagógovia sú 100% kvalifikovaní. Odborné predmety vyučujú priamo odborníci z praxe: programátori, vývojári, sieťari, grafici či dizajnéri.

CERTIFIKÁTY
Okrem maturity môžeš získať aj celosvetovo uznávané certifikáty, ktoré ti uľahčia vstup do sveta IT- priemyslu. Sme jedinou certifikovanou SŠ v SR, ktorá je partnerom vo vzdelávaní americkej firmy Oracle a máme zriadenú ORACLE ACADEMY. Umožňujeme certifikáciu našich žiakov v oblasti databázových systémov. Pre prácu so sieťami máme zriadenú CISCO NETWORKING ACADEMY, a pracujeme so sieťovými zariadeniami MikroTik.

SHADOWING
Naša škola je obklopená špičkovými IT firmami – máš možnosť tieto pracoviská navštevovať a sledovať procesy v nich.

ŠTUDIJNÉ STÁŽE
Cez program Erasmus+ absolvujú naši študenti povinnú dvojtýždňovú prax v nemeckom centre odborného IT vzdelávania.

EXALLIEVSKE ŠTIPENDIÁ
Vybraní žiaci školy (3. ročník) sú vysielaní na ročný študijný pobyt v podobnej škole v anglofónnych krajinách (prevažne USA). Pobyt je plne hradený z nadácie našich absolventov.


4

Čo ťa čaká?

Bonus pre tvoju osobnosť

RODINNÝ PRÍSTUP

Naši učitelia poznajú všetkých žiakov a absolventov po mene a sú im nápomocní v ich radostiach aj problémoch. Cez pravidelné neformálne stretávania BOS (Buďme opäť spolu), cez adaptačný pobyt A3D, cez saleziánsky tutoring a sprevádzanie vieme budovať vzťahy, aby sa zo žiaka stal nielen špičkový odborník, ale aj dobrý človek.

MOŽNOSTI KRÚŽKOV

Astronomický krúžok, Debatný klub, Lego roboti, Robotika, Matematika +, Florbal, Atletika.


5

Čo ťa čaká?

100% Uplatnenie absolventov

Za najväčší úspech technického lýcea považujeme fakt, že za 9 rokov existencie tohto nášho študijného odboru sme ešte „nevyprodukovali“ ani jedného neuplatniteľného absolventa. 93,7% absolventov odboru pokračuje na VŠ technického a informatického zamerania nielen v SR, ale aj v zahraničí. Ostatní naši absolventi pracujú, prípadne podnikajú vo svojom skončenom odbore. Technické lýceum prispieva ku skvalitneniu prípravy žiakov na inžinierske a bakalárske štúdium, najmä na vysokých školách technického smeru, ale aj pomaturitné špecializačné štúdium.

ÚSPECHY

 

Medzinárodné

 

1. miesto: Genius Logicus

1. a 2. miesto: HACKATHON 2022

 

1. miesto (SR) v olympiáde z NEJ,
2. miesto (SR) v olympiáde z ANJ,
5. miesto (SR) SOČ v informatike,
7. miesto (SR) v EČ MS z ANJ B2 medzi 364 gymnáziami a SOŠ v SR,

Čitateľská gramotnosť našich žiakov je vysoko nad národným priemerom (SR),

1. miesto (TN) Master of Rhetoric,
1. miesto (TN) Olympiáda v informatike…

…to je len krátky výpočet úspechov našich žiakov v poslednom období.


6

Čo ťa čaká?

Prihláška a prijímacie skúšky

Pre šk. rok 2024/2025 otvárame 2 triedy technického lýcea (spolu 45 žiakov). Odbor je určený pre končiacich žiakov 9. ročníka ZŠ (dievčatá aj chlapcov), ktorí majú záujem o informatiku, techniku, prírodné vedy, cudzie jazyky.

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA PRE ŠK. ROK 2024/2025
Sú zverejnené na našom webe https://ssnd.edupage.org/, na serveroch školských výpočtových stredísk (https://svs.edu.sk) a nájdeš ich aj priamo tu.

Kritéria prijatia

PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM
Zašli ju prostredníctvom svojho výchovného poradcu, prípadne elektronicky cez EduPage Vašej školy. K prihláške nám istotne pripoj svoje diplomy a ocenenia zo súťaží, olympiád, prehliadok a pod.

PRIJÍMACIE KONANIE
Prebieha zo štandardných predmetov: Slovenský jazyk a literatúra a Matematika v rozsahu učiva ZŠ bez overenia špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

VEĽA ŠŤASTIA A TEŠÍME SA NA SKORÉ STRETNUTIE V NAŠEJ ŠKOLE!


1

Čo ťa čaká?

Príprava na rôzne IT profesie

Programátor, databázový administrátor, správca informačného systému, špecialista technickej podpory, správca počítačovej siete, webmaster a web dizajnér, programátor priemyselných robotov, správca SAP – to sú iba niektoré profesie potrebné na trhu práce v SR. Informatika je v súčasnosti najperspektívnejším odborom pre Industry 4.0 – a teda pre celú našu spoločnosť. Lýceum je označenie pre výberové školy, podobné gymnáziám – s pridanou hodnotou odborného vzdelávania, ktoré v krajinách západnej Európy úspešne existujú už desiatky rokov. Svojou predmetovou štruktúrou je naše lýceum profilované na informačné technológie (IT) s dôrazom na programovanie, databázy, siete a aplikovanú informatiku. V našom technickom lýceu sa žiaci môžu zapojiť do systému duálneho vzdelávania.

PREDMETY

VŠEOBECNÁ INFORMATIKA: (pad) Aplikovaná informatika (2) | (ad) Aplikovaná informatikapraktikum (2) | (pad) Cvičenia z informatiky (2) | (pad) Informačné technológie – praktikum (3) | (pad) Základy IT (2)

PROGRAMOVANIE: (p) Objektové programovanie (2) | (p) Programovanie C++ (3) | (ad) Programovanie Python (3) | (pad) Programovanie mobilných aplikácií (2) | (p) Programovanie webových stránok (2) | (pad) Základy programovania C++ (2)

SIETE & INTERNET: (p) Databázové systémy (2) | (ad) Informatika a spracovanie údajov (2) | (pad) Internet vecí (2) | (p) Internet vecí (2) | (p) Počítačové siete (4) | (ad) Počítačové siete (2) | (pad) Tvorba hier a www stránok (2) | (ad) Tvorba webstránok (2) | (p) Webové technológie (2)

TECHNICKÉ & TECHNOLOGICKÉ: (ad) Informácie v prírod. a tech. vedách (2) | (ad) Priemyselné technológiePLC (2) | (pad) Priemyselné technológierobotika (2) | (pad) Ročníkový projektGIT (2) | (p) Základy techniky (2)

GRAFIKA: (pad) Počítačová grafika (2) | (ad) Práca s multimédiami (2) | (pad) Technická grafika (4)

EKONOMICKÉ: (d) Cvičná firma (3) | (pad) Ekonomika podnikania (1) | (pad) Úvod do sveta práce (1) | (pad) Základy ekonomiky (2)

ŠPECIALIZOVANÉ & APLIKOVANÉ: (pad) Aplikovaná fyzika (2) | (pad) Aplikovaná matematika (4) | (p) Aplikovaná matematika (2) | (pad) Aplikovaný cudzí jazyk v IKT (2) | (ad) Funkčná gramotnosť v prírod.-tech. predmetoch (2) | (pad) Odborná konverzácia v cudzom jazyku (2) | (d) Odborná prax (41) | (ad) Prírodovedné a polytechnické praktikum (2) | (pa) Prírodovedné a polytechnické praktikum (3) | (pad) Ročníkový projekt (3) | (pad) Rozšírená fyzika (3)

VŠEOBECNOVZDELÁVACIE: Anglický jazyk (12) | Biológia (0,5) | Dejepis (2) | Fyzika (2) | Geografia (0,5) | Katolícke náboženstvo (8) | Matematika (8) | Nemecký jazyk (10) | Občianska náuka (3) | Slovenský jazyk a literatúra (12) | Telesná a športová výchova (8)

Vysvetlivky: p=programátori; a=aplikovaní; d=dualisti | Predmety sú zoradené abecedne, nie podľa ročníkov a súvislostí | číslo v zátvorke znamená počet hodín (týždenne) za štúdium.

 


2

Čo ťa čaká?

Rozvinutie tvojho potenciálu

Ako spojená stredná škola (popri SOŠ-IT máme aj gymnaziálnu formu štúdia) využívame synergický efekt, pri ktorom vyberáme pre technické lýceum to najlepšie z gymnaziálneho programu. Oproti ostatným SOŠ vieme ponúknuť kvalitnú prípravu v cudzích jazykoch, odborne zameranú angličtinu, matematiku a fyziku.

MOŽNOSTI ŠTÚDIA
V nadväznosti na celospoločenskú požiadavku implementovať informatiku do všetkých oblastí života sme začali vnútorne diferencovať náš odbor. Môžeš si tak vybrať zameranie na: informatiku – programovanie | aplikovanú informatiku | duálne vzdelávanie v IT sektore

VYUČOVANIE V ANGLIČTINE
Keďže angličtina je neoficiálnym jazykom ITčkárov, rozhodli sme sa študijný odbor technické lýceum transformovať na „čiastočne“ bilingválny. Vo vybraných všeobecno-vzdelávacích predmetoch je vyučovanie realizované metódou CLIL.


3

Čo ťa čaká?

Nadštandardné možnosti štúdia

Odborné učebne sú vybavené najmodernejšou IT technikou. Disponujeme viacerými špecializovanými odbornými učebňami: informatiky a databáz, sietí a webových technológií, programovania, robotiky, grafiky a multimédií, prírodovedných predmetov, cudzích jazykov a pod. Súčasťou školy je samozrejme aj jedáleň, telocvičňa či posilňovňa.

HIGH-TECH TECHNOLÓGIE
Raspberry Pi a mikrokontroléry ESP32, routre a switche MikroTik, augmentovaná VR, 3D modeling a tlač, roboty a ďalšie najmodernejšie technológie nájdeš priamo v priestoroch školy. Formou výpožičky ti dávame možnosť využívať tieto technológie aj v domácom prostredí a cvičiť na nich svoje programátorské zručnosti.

MOŽNOSŤ UBYTOVANIA
Škola má dlhoročnú skúsenosť s ubytovaním v partnerskom študentskom internáte v Pruskom, kde sú aktuálne študenti zo vzdialenejších miest SR a zo zahraničia.

PEDAGÓGOVIA
Naši pedagógovia sú 100% kvalifikovaní. Odborné predmety vyučujú priamo odborníci z praxe: programátori, vývojári, sieťari, grafici či dizajnéri.

CERTIFIKÁTY
Okrem maturity môžeš získať aj celosvetovo uznávané certifikáty, ktoré ti uľahčia vstup do sveta IT- priemyslu. Sme jedinou certifikovanou SŠ v SR, ktorá je partnerom vo vzdelávaní americkej firmy Oracle a máme zriadenú ORACLE ACADEMY. Umožňujeme certifikáciu našich žiakov v oblasti databázových systémov. Pre prácu so sieťami máme zriadenú CISCO NETWORKING ACADEMY, a pracujeme so sieťovými zariadeniami MikroTik.

SHADOWING
Naša škola je obklopená špičkovými IT firmami – máš možnosť tieto pracoviská navštevovať a sledovať procesy v nich.

ŠTUDIJNÉ STÁŽE
Cez program Erasmus+ absolvujú naši študenti povinnú dvojtýždňovú prax v nemeckom centre odborného IT vzdelávania.

EXALLIEVSKE ŠTIPENDIÁ
Vybraní žiaci školy (3. ročník) sú vysielaní na ročný študijný pobyt v podobnej škole v anglofónnych krajinách (prevažne USA). Pobyt je plne hradený z nadácie našich absolventov.


4

Čo ťa čaká?

Bonus pre tvoju osobnosť

RODINNÝ PRÍSTUP

Naši učitelia poznajú všetkých žiakov a absolventov po mene a sú im nápomocní v ich radostiach aj problémoch. Cez pravidelné neformálne stretávania BOS (Buďme opäť spolu), cez adaptačný pobyt A3D, cez saleziánsky tutoring a sprevádzanie vieme budovať vzťahy, aby sa zo žiaka stal nielen špičkový odborník, ale aj dobrý človek.

MOŽNOSTI KRÚŽKOV

Astronomický krúžok, Debatný klub, Lego roboti, Robotika, Matematika +, Florbal, Atletika.


5

Čo ťa čaká?

100% Uplatnenie absolventov

Za najväčší úspech technického lýcea považujeme fakt, že za 9 rokov existencie tohto nášho študijného odboru sme ešte „nevyprodukovali“ ani jedného neuplatniteľného absolventa. 93,7% absolventov odboru pokračuje na VŠ technického a informatického zamerania nielen v SR, ale aj v zahraničí. Ostatní naši absolventi pracujú, prípadne podnikajú vo svojom skončenom odbore. Technické lýceum prispieva ku skvalitneniu prípravy žiakov na inžinierske a bakalárske štúdium, najmä na vysokých školách technického smeru, ale aj pomaturitné špecializačné štúdium.

ÚSPECHY

Medzinárodné

1. miesto: Genius Logicus

1. a 2. miesto: HACKATHON 2022

1. miesto (SR) v olympiáde z NEJ,
2. miesto (SR) v olympiáde z ANJ,
5. miesto (SR) SOČ v informatike,
7. miesto (SR) v EČ MS z ANJ B2 medzi 364 gymnáziami a SOŠ v SR,

Čitateľská gramotnosť našich žiakov je vysoko nad národným priemerom (SR),

1. miesto (TN) Master of Rhetoric,
1. miesto (TN) Olympiáda v informatike…

…to je len krátky výpočet úspechov našich žiakov v poslednom období.


6

Čo ťa čaká?

Prihláška a prijímacie skúšky

Pre šk. rok 2024/2025 otvárame 2 triedy technického lýcea (spolu 45 žiakov). Odbor je určený pre končiacich žiakov 9. ročníka ZŠ (dievčatá aj chlapcov), ktorí majú záujem o informatiku, techniku, prírodné vedy, cudzie jazyky.

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA PRE ŠK. ROK 2024/2025
Sú zverejnené na našom webe https://ssnd.edupage.org/, na serveroch školských výpočtových stredísk (https://svs.edu.sk) a nájdeš ich aj priamo tu.

Kritéria prijatia

PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM
Zašli ju prostredníctvom svojho výchovného poradcu, prípadne elektronicky cez EduPage Vašej školy. K prihláške nám istotne pripoj svoje diplomy a ocenenia zo súťaží, olympiád, prehliadok a pod.

PRIJÍMACIE KONANIE
Prebieha zo štandardných predmetov: Slovenský jazyk a literatúra a Matematika v rozsahu učiva ZŠ bez overenia špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

VEĽA ŠŤASTIA A TEŠÍME SA NA SKORÉ STRETNUTIE V NAŠEJ ŠKOLE!

Go to Top