Novinky2023-11-16T08:39:18+01:00

#

Spojená škola sv. Jána Bosca

Novinky

Junior Internet – ocenenie

Naši študenti sú už pravidelnými účastníkmi finálovej súťažnej konferencie, ktorú organizuje Amavet - asociácia pre mládež, vedu a  techniku. Tento [...]

Susedská návšteva

Naši študenti tretieho ročníka SOŠ IT navštívili Elektrotechnický výskumný a projektový ústav, a.s., ktorý sídli v susedstve našej školy. Vyzbrojení [...]

Duchovná obnova stredoškolákov

Saleziáni pripravili pre našich stredoškolákov pôstnu duchovnú obnovu. Bol to čas stíšenia, podnetov na zamyslenie sa, čas na sviatosť zmierenia [...]

Divadelné predstavenie v Žiline

1984 - to je názov predstavenia, ktoré si boli pozrieť naši študenti III.ATL, III.BTL a sexty Autorom predlohy je George [...]

Prváci v Trnave

Študenti I.BTL s vyučujúcou slovenského jazyka navštívili starobylú Trnavu. Prehliadka mesta začala v sade pri hradbách - súsošie Antona Bernoláka, [...]

Load More Posts
Go to Top